Obec Senohraby
ObecSenohraby
rozšířené vyhledávání

Odpady

Potřebné informace o odpadech (termín zaplacení poplatku, způsob platby, výše poplatku, nový systém odevzdávání nebezpečných a objemných odpadů, harmonogram svozu bioodpadu a pod.) najdete zde a na:

Pálení suchého rostlinného materiálu

Datum: 11. 3. 2024

Dle obecně závazné vyhlášky 1/2021 je možné pálit suchý rostlinný materiál za účelem jeho odstranění pouze první pátek v měsíci. Vždy je nutné předem nahlásit tento záměr místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje na níže uvedeném odkazu

Prodej známek na popelnice pro rok 2024

Datum: 3. 1. 2024

Prodej známek na popelnice pro rok 2024 bude zahájen v pondělí 5. 2. 2024.
Známky na popelnice za rok 2023 platí do konce února.

Výše poplatku za odpady v roce 2024 2

Výše poplatku za odpady v roce 2024

Datum: 3. 1. 2024

V roce 2024 zůstává výše poplatku za odpady stejná jako v roce 2023 - viz příloha.

Harmonogram svozu odpadů v roce 2024

Datum: 20. 12. 2023

Svoz popelnic na komunální odpad (černé), plast (žluté), papír (modré) a bioodpad (hnědé) v roce 2024 bude probíhat podle harmonogramu uvedeného v příloze.

Produkce odpadů v obci Senohraby za rok 2022

Datum: 27. 6. 2023

V příloze naleznete zprávu o produkci odpadu v obci Senohraby v roce 2021.

Nevyvezená popelnice - reklamace

Datum: 22. 1. 2023

Co dělat, nebyla-li nádoba ve svozový den svezena? Volejte přímo call centrum firmy Marius Pedersen: 734 414 622 (8.00-16.00 hod.), a to nejpozději NÁSLEDUJÍCÍ DEN po dni svozu.

Harmonogram svozu odpadu v roce 2023

Datum: 2. 1. 2023

Svoz popelnic na komunální odpad (černé), plast (žluté), papír (modré) a bioodpad (hnědé) v roce 2023 bude probíhat podle harmonogramu uvedeného v příloze.

Vodné a stočné od 1. 1. 2023

Datum: 2. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 je stanovena pro obec Senohraby cena vodného ve výši 51,93 Kč bez DPH (57,12 Kč včetně DPH) a cena stočného ve výši 38,95 Kč bez DPH (42,85 Kč včetně DPH). Celkem je to 90,88 Kč bez DPH (99,97 Kč včetně DPH).

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

Datum: 3. 6. 2022

Pro obec Senohraby vydala společnost Eko-kom osvědčení o úspoře emisí za rok 2021.

Produkce odpadu v obci Senohraby v roce 2021

Datum: 16. 3. 2022

V příloze naleznete zprávu o produkci odpadu v obci Senohraby v roce 2021.

Tříděný odpad

Datum: 3. 3. 2022

Přehledná tabulka s informacemi, jaký odpad kam patří.

Nabídka recyklace stavebních odpadů

Datum: 12. 1. 2022

Společnost ROKA Transport s.r.o. nabízí recyklaci stavebních materiálů. Materiál posoudí a navrhne způsob efektivního zpracování tak, aby výsledný produkt byl vhodný pro další využití. Po recyklačním procesu se původní odpad stává výrobkem v souladu se zákonem o odpadech.

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob

Datum: 10. 11. 2021

Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad a na směsný komunální odpad (pouze pro rekreační objekty bez nádob).

Informace o novém systému sběru odpadu pro majitele rekreačních objektů v k.ú. Senohraby od 1. 3. 2021

Datum: 22. 2. 2021

Vzhledem k přeplňování a nekontrolovatelnému zneužívání volně stojících 1100 l kontejnerů umístněných v obci Senohraby a s ohledem na zdražení skládkovacího poplatku za netříděný odpad dochází od 1.3.2021 k redukci kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO) i na tříděný odpad na většině stanovištích

Třídění - všeobecná doporučení

Datum: 23. 11. 2020

V odkazu naleznete webové stránky zabývající se kompletním tříděním odpadu.

Nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči

Datum: 4. 8. 2020

Společnost REMA Systém, a.s., spustila od 1. července 2020 na bezplatném telefonním čísle 800 976 679 službu informační telefonní linky Chytrá recyklace, na které dostane každý občan informaci, jak naložit s vysloužilým elektrozařízením. V provozu je od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

Novinky v třídění odpadů

Datum: 18. 12. 2019

Vzhledem k tomu, že se občané velmi dobře naučili třídit jedlé oleje a tuky, které mohli nechat v PET lahvi u hnědé nádoby při svozu biologicky rozložitelného odpadu, a nyní, po skončení svozu bioodpadu tato možnost pominula, rozhodli jsme se pro změnu systému. Nyní mohou občané dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndají před dům. Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír. Všechna naše auta budou nyní vybavena tak, aby mohla PETlahve s olejem odvézt. Důležité je, že to musí být uzavřené PETlahve, na jiné nádoby není box na autě nachystán. Tzn. pokud tam někdo nechá olej ve sklenici, kanystru apod., je pravděpodobné, že taková nádoba mu tam zůstane.

Velkoobjemový odpad - změna v množství odevzdávaného odpadu od 1. 1. 2020

Datum: 2. 12. 2019

Odevzdávání velkoobjemového odpadu ve sběrně u nádraží bude omezeno od 1. ledna 2020 na maximálně 100 kg jedním občanem za měsíc. Velkoobjemový a nebezpečný odpad zajišťuje sběrna u nádraží vždy první sobotu v měsíci od 9 do 15 hodin. Je nutné předložit OP (občan Senohrab) či doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu (majitelé nemovitostí v k.ú. Senohraby).

Nový systém odevzdávání nebezpečných a objemných odpadů

Datum: 1. 4. 2016

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 15. března 2016 schválilo smlouvu se společností ELDO Marek Vokatý o celoročním odběru nebezpečného a objemného odpadu.

Posouzení zákonnosti odpadových vyhlášek

Datum: 28. 2. 2012

Ministerstvo vnitra ČR posoudilo zákonnost odpadových vyhlášek obce Senohraby.

E-box usnadní třídění drobných elektrozařízení

Datum: 24. 2. 2012

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

Poplatky za komunální odpad

Datum: 12. 2. 2012

Stanovení poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce.

Odpady

Datum: 12. 2. 2012

Obec Senohraby má dvě obecně závazné vyhlášky, které se zabývají odpadem. Jde o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Senohraby a Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad.

Aktuální stav řeky Sázavy

12.7.2024 22:10

Aktuální výška:

104 cm

12.7.2024 22:20

Aktuální výška:

105 cm

12.7.2024 22:20

Aktuální výška:

64 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácov normální
LG Český Šternberk normální
LG Nespeky normální

Aktuální teplota v Senohrabech

12.7.2024 23:07

Aktuální teplota:

21.4 °C

Vlhkost:

80.1 %

Rosný bod:

17.8 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

O obci Senohraby

Obec Senohraby leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, na hranici s okresem Benešov. Obec leží u mezinárodní silnice I/3 a 2 km od dálnice D1 Praha – Brno. Středem Senohrab prochází železniční trať České Velenice – Praha. Katastrální výměra obce činí 343 hektarů. Nadmořská výška obce je 270 až 424 metrů n.m. První písemná zmínka o Senohrabech je z 15. století. Nad soutokem potoka Mnichovky a řeky Sázavy je zřícenina hradu Zlenice, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.