Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 7. 2018, 22:36:17

Aktuální stav řeky Sázavy

20.7.2018 21:50

Aktuální výška:

62 cm

20.7.2018 22:00

Aktuální výška:

102 cm

20.7.2018 21:40

Aktuální výška:

31 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovsucho
LG Český Šternberksucho
LG Nespekysucho

Aktuální teplota v Senohrabech

20.7.2018 22:32

Aktuální teplota:

21,1 °C

Vlhkost:

49,4 %

Rosný bod:

10,1 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 497
TÝDEN: 2645
CELKEM: 841406

Kosmonet - vysokorychlostní internet

Kosmonet

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Odpady v roce 2012

Zastupitelstvo obce v listopadu letošního roku schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, které řeší odpadové hospodářství v obci.
 
ODPADY V ROCE 2012
 
Zastupitelstvo obce v listopadu letošního roku schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, které nabývají účinnosti od 01. 01. 2012. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a nakládání se stavebním odpadem na území obce Senohraby a Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011   o poplatku za komunální odpad. Nové vyhlášky byly konzultovány s právním oddělením ministerstva vnitra a jsou v souladu s platnou právní legislativou.
 
V souladu se zákonem o odpadech je každý povinen odpad třídit. Komunální odpad se třídí na směsný odpad; tříděný odpad – papír, sklo, plasty včetně PET lahví a nápojové kartony Tetra pack; nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad.
 
Směsný odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob. Jedná se o popelnice o objemu 80, 120 a 240 litrů a plastové kontejnery o objemu 1.100 litrů. Plastové kontejnery o objemu 1.100 litrů slouží ke shromažďování směsného odpadu výhradně z nemovitostí určených k rekreaci (nemovitost je takto zapsána v katastru nemovitostí). Z tohoto ustanovení vyplývá, že pro ostatní nemovitosti v katastru nemovitostí zapsaných jako objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům, jsou pro shromažďování směsného odpadu určeny popelnice o objemu 80, 120 a 240 litrů. V případě bytového domu je možné místo popelnic použít kontejner o objemu 1.100 litrů.
 
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kontejnerů na tříděný odpad o objemu 1.100 litrů. Tyto kontejnery jsou barevně rozlišeny. Papír – modrá barva; sklo – zelená barva, plasty – žlutá barva a kartony Tetra pack – oranžová barva. Do jednotlivých kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad, než pro který je kontejner určen.
 
Svoz a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován mobilním svozem a to minimálně dvakrát ročně. Svoz a sběr nebezpečných odpadů je vyhlašován obecním úřadem prostřednictvím Senohrabské hlásky, internetových stránek obce a vývěsních desek v obci. Stejně je postupováno u objemného odpadu. Likvidace bioodpadu prostřednictvím svozové firmy není pro občany povinná. Jedná se o nadstandardní službu, kterou si občan může prostřednictvím obecního úřadu objednat u svozové firmy.
 
Obecní úřad je oprávněn v případě mimořádných situací, zejména v případě změny klimatických podmínek, určit svozová místa, ze kterých bude odvážen směsný odpad, a to způsobem v místě obvyklým. Svoz sběrných nádob na svozová místa si zajišťuje občan. Určená svozová místa jsou vyjmenována v příloze č.2 vyhlášky č.11/2011 a najdete je rovněž na internetových stránkách obce v rubrice „Odpady“.
 
Výši poplatku stanoví zastupitelstvo obce vždy pro příslušný kalendářní rok. Splatnost poplatku za komunální odpad je sice do 30.června kalendářního roku, ale známku na svoz komunálního odpadu budete muset zaplatit do 30. ledna 2012. Pokud tak neučiníte, svozová firma Vám od 1. února 2012 obsah popelnic nebude vyvážet. Prodej známek bude zahájen 2. ledna 2012.
 
V Senohrabské hlásce je vloženo „Prohlášení plátce poplatku“ (je možné si jej stáhnout z internetových stránek obce). Registrační povinnost je vyžadována dle § 125 odst. 5 zákona č.280/ 2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v přihlášce k registraci, plátce je povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady. To znamená náklady na směsný odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad a objemný odpad.
 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou původci odpadu a ti mají ze zákona povinnost sami uzavřít smlouvu se svozovou firmou. Navíc mají povinnost dle Vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zasílat vždy do 15. února kalendářního roku příslušnému úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Říčany) hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 
Veškeré informace o odpadech obdržíte na obecním úřadu, nebo na internetových stránkách obce.

12. 2. 2012 Zobrazit méně

Stránka