Navigace

Obsah

 

Senohraby
oficiální stránky obce
 
 
Obec Senohraby leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, na hranici s okresem Benešov. 
  Obec leží u mezinárodní silnice I/3 a 2 km od dálnice D1 Praha – Brno. Středem Senohrab prochází železniční trať České Velenice – Praha.
  Katastrální výměra obce činí 343 hektarů. Nadmořská výška obce je 270 až 424 metrů n.m.
  První písemná zmínka o Senohrabech je z 15. století.
  Nad soutokem potoka Mnichovky a řeky Sázavy je zřícenina hradu Zlenice, která se podle dominantního zbytku věže obecně nazývá Hláska.
 
 
ODSTÁVKA ELEKTŘINY
Dne 4. června a 10. června bude v obci odstávka elektřiny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Seznam dotčených nemovitostí najdete na připojeném plakátu.
INFORMACE K OBNOVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN A STYKU S VEŘEJNOSTÍ NA OBECNÍM ÚŘADU SENOHRABY
Obecní úřad Senohraby informuje, že v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. dubna 2020 č. 399 dojde dne 20. dubna 2020 k obnovení úředních hodin Obecního úřadu Senohraby ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických opatření.

Úřední hodiny pro veřejnost od pondělí 20. 4. 2020:
Pondělí a středa
8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin

Upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.

Preferujte elektronickou komunikaci prostřednictvím datových schránek a elektronické podatelny obec@senohraby.cz (možno i bez elektronického podpisu).

Zároveň doporučujeme, tam, kde není potřeba potvrdit převzetí dokumentu, využijte schránku na dopisy umístěnou vedle vchodu na Obecní úřad Senohraby.

V nezbytných případech, kdy musíte osobně na úřad, vstupujte jednotlivě, dodržujte 2 m odstupy a zajistěte ochranu úst a nosu rouškami.

Při vstupu a odchodu z obecního úřadu je nutno použít desinfekci, která je k dispozici u vchodu v budově obecního úřadu.
NABÍDKA ROUŠEK ZDARMA
Nabízíme zdarma bavlněné roušky, zavezeme je až k vám domů. V případě zájmu volejte na: 603 527 623 nebo 602 279 629. 

Obecní úřad Senohraby

 
ZEMĚMĚŘIČSKÝ ÚŘAD - ZAHÁJENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ
Zeměměřičský úřad bude mezi 14. dubnem a 15. prosincem 2020 provádět na území obce Senohraby měřičské a stabilizační práce v Základním bodovém poli. Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávnění vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům i uživatelům, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem. Veřejná vyhláška ZDE.
POVINNOST ZAKRYTÍ ÚST A NOSU PŘI POHYBU NA VEŘEJNOSTI A VE VEŘEJNÝCH PROSTORÁCH
Usnesením vlády je nařízena povinnost zakrytí úst a nosu (roušky, respirátory, šátky, šály) při pohybu občanů mimo domov na veřejnosti a ve veřejných prostorách. Apelujeme na občany a návštěvníky Senohrab, aby tuto povinnost důsledně dodržovali. Chráníte tím sebe i okolí.
Obecní úřad Senohraby
AKTUALITY Z OBCE TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU
Vážení občané,
dovolujeme si Vás souhrně informovat o těchto změnách v naší obci v souvislosti s koonavirem:
 
Praktická lékařka MUDr. Jana Šteflová žádá všechny pacienty o kontaktování předem telefonicky v ordinačních hodinách - tel.: 323 655 395, případně e-mailem na: senohrabyord@seznam.cz
Do odvolání nebudou prováděny odběry krve. Sdělení ZDE.
 

Nabídka obědů domů od 9.4. - restaurace U Andělů, Senohraby nabízí obědy s sebou (3chodové menu 145 Kč). Objednávky den předem do 10 hodin na tel. 775 695 069 nebo na e-mail: p.kyzr@seznam.cz. Výdej mezi 11 a 15 hodinou.

 
Nabídka obědů domů - firma Almed Servis (se sídlem Škvorec) zaváží do Senohrab několika klientům denně obědy, je možné objednat další https://www.almed.cz/ nebo na tel: 774 119 186 pondělí - pátek 7 – 13.30 hod.
 
Infolinky KHS Středočeského kraje ke koronaviru:
771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)
736 521 357 (7:00 až 16:00, pouze pracovní dny)
Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212
 
Děkujeme všem, kteří pomáhají. OÚ Senohraby
OBEC SENOHRABY - NABÍDKY SLUŽEB A OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM 
Vážení spoluobčané,
vzhledem k šíření koronaviru nabízí obec Senohraby seniorům, lidem v karanténě, nemocným, matkám na mateřské dovolené či samoživitelkám a dalším ohroženým skupinám  pomoc se zajištěním nákupů, léků a zajištěním věcí denní potřeby včetně dovozu zdarma domů. Pro využití této služby kontaktujte sociální pracovnici paní Kláru Dvořákovou, t: 733 741 046. V případě přetížení se obracejte přímo na Obecní úřad Senohraby, t: 323 655 336.
 
Restaurace Franz nabízí obědy s sebou, výdej denně od 11:00 do 14:00 hod. Objednávky na tel.: 775 031 667 do 9:00 hod. Nově zdarma nabízí rozvoz obědů domů – čas dle tel. domluvy. Provozovna Baštírna zůstává do odvolání uzavřena.
 
Dále hledáme dobrovolníky mezi 18-55 lety na pořizování nákupů pro seniory a dle zájmu o rozvoz obědů z restaurace  výše uvedeným skupinám občanů. Prosíme, pokud máte čas a chuť pomoci těm, kteří to v současné nelehké situaci nejvíce potřebují, volat OÚ Senohraby, kde Vás registrujeme a propojíme s případným zájemcem o tyto služby.
 
Dále upozorňujeme na omezení přijatá TJ Sokol při nakupování v místním obchodě:
1) Vstup do prodejny bude umožněn maximálně 3 osobám najednou.
2) Osoby provádějící nákup se v prodejně zdrží pouze po nezbytnou dobu k nákupu, maximálně však po dobu 15 minut.
3) Osoby čekající ve frontě před prodejnou budou dodržovat vzájemný odstup dle možností, minimálně však 2 metry.
4) Osoby provádějící nákup a čekající před prodejnou budou aktivně používat ochranou roušku, nebo adekvátní náhradu (šátek, šálu, respirátor atd.), chránící nos a ústa. Přijatá opatření se dále upraví dle aktuální situace. Za těchto podmínek je možné udržet prodejnu otevřenou bez dalších omezení. TJ Sokol Senohraby
 
Do odvolání zůstávají pro veřejnost uzavřena všechna vnitřní i venkovní sportoviště.
 
Tímto vyzýváme občany, aby v co největší míře chránili sebe i své okolí zakrytím úst a nosu (rouškami, respirátory, šátky, šálou, nákrčníkem, zkrátka jakýmkoliv krytím)!
 
Seniorům doporučujeme minimální vycházení mimo svůj domov v zájmu ochrany svého zdraví.
 
Děkujeme předem za Vaši pomoc a věříme, že situaci společně zvládneme.
Obecní úřad Senohraby
UZAVŘENÍ VENKOVNÍCH I VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ TJ SOKOL SENOHRABY
V důsledku usnesení vlády z 15.3.2020 rozhodl Výkonný výbor TJ Sokol Senohraby dne 16.3.2020 o uzavření všech svých vnitřních i venkovních sportovišť pro veřejnost, a to od 16.3.2020 od 6 hodin do 24.3.2020. Jde o vnitřní tělocvičnu TJ včetně šaten, skladů, nářaďoven a sociálního zázemí, venkovní plochu fotbalového hřiště, venkovní areál Vávrův palouk včetně chaty LO a veškeré další vnitřní a venkovní prostory a pozemky v majetku a správě TJ Sokol Senohraby.
Do prostorů TJ Sokol Senohraby mají povolený vstup pouze osoby zajišťující správu budov a areálů, úklid budov a jednotliví vedoucí organizačních složek TJ, členové Výkonného výboru TJ, a to pouze za účelem zajištění nezbytných úkonů vedení organizace, údržby a správy TJ. Celé znění rozhodnutí naleznete ZDE.
OPATŘENÍ ČESKÉ POŠTY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že v souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.
V rámci doručovací sítě může Česká pošta v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv. bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Veškerá opatření jsou preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná karanténa. Pokud k této situaci na určitém území dojde, budeme Vás o tom bezodkladně informovat. Bližší informace ke konkrétním službám České pošty naleznete v přiloženém dokumentu.
Co se týká pobočkové sítě, budeme přijímat taková opatření, aby byl minimalizován přímý kontakt mezi zaměstnanci České pošty a klienty. Veškerá opatření budou v případě nutnosti zavedena s maximální snahou eliminovat nutnost dotčené pobočky uzavřít.
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ – HLÁŠENÍ ČÍSEL ČIPŮ NA OBECNÍ ÚŘAD
Jak jsme vás již informovali, od 1. 1. 2020 vznikla povinnost majitelů psů, aby měli své psí mazlíčky očipované.
Pro vedení evidence psů pro případ ztráty je třeba, abyste na Obecní úřad Senohraby co nejdříve nahlásili číslo čipu psa.
Oznámení podávejte osobně; na e-mailovou adresu: ucetni@senohraby.cz; telefonicky na čísle: 323 655 336 nebo 606 021 600. Vždy je třeba uvést jméno a adresu majitele včetně telefonního čísla (případně e-mailové adresy) a čísla čipu psa.
Nahlášení čísla čipu do evidence Obecního úřadu Senohraby může významně pomoci tomu, aby se zkrátila doba od nalezení opuštěného zvířete k jeho rychlému návratu majiteli. Jako majitelé psů tím ušetříte i případné poplatky za pobyt psa v útulku.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Obec Senohraby nabízí k prodeji palivové dříví - smrk. Cena 500 Kč/m3 s vlastní odvozem z deponie u mostu; cena 650 Kč/m3 při odvozu četou. Více informací na t: 323 655 336.

PRO MAJITELE PSŮ

Apel na majitele psů ohledně úklidu psích výkalů a obecně závazná vyhláška o volném pobíhání psů na katastru obce Senohraby ke stažení ZDE

NEVYVEZENÁ POPELNICE - REKLAMACE

Co dělat, nebyla-li nádoba (černá či žlutá) ve svozový den svezena? Po dohodě se svozovou firmou Marius Pedersen volejte přímo call centrum firmy: 493 647 701 (8:00-16.00 hod), a to nejpozději NÁSLEDUJÍCÍ DEN po dni svozu, tedy středy 1x za 14 dní pro černé popelnice a úterý 1x za měsíc pro žluté popelnice. Pokud zavoláte v tyto následující dny, firma zareaguje náhradním svozem. Možné je ve stejný termín poslat email na: mpricany@mariuspedersen.cz s uvedením adresy, kde nádoba nebyla svezena. Urychlíte tak vyřízení reklamace a svozová firma může pružněji zareagovat na dodatečný svoz, než voláte-li na OÚ Senohraby, kde zprávu o nesvezené nádobě pouze předáváme.

Kalendář akcí

13.06.2020

Senohraby - koncerty na senohrabské plovárně

Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz pořádá podvečer skvělé muziky a excelentních hudebníků. Zahájí v sobotu 13. června od 15 hod. a úvod obstará se strhující show Petr Kroutil se svým kvartetem. Následně vystoupí nám dobře známá děvčata z Prime Time Voice a na závěr nestárnoucí legenda našeho jazzu (i naší plovárny) Jana Koubková se svým Quartetem. Přijďte senohrabskou plovárnu podpořit zakoupením vstupenky (200 Kč), které budou k mání na místě. Slovy Jany Koubkové: „Koronavirus jde do řiti – radujme se ze žití.“ Předpokládaný program: 15.00 hod Petr Kroutil Quartet 17:00 hod Prime Time Voice 19:00 hod Jana Koubková Quartet

Detail

16.06.2020 - 19.06.2020

Pyšely - jarní bazárek

Od úterý 16. do pátku 19. června se v Pyšelích pořádá jarní bazárek dětského i dospělého oblečení, a to včetně hraček a doplňků.

Detail

18.06.2020 - 22.06.2020

Senohraby - sbírka Diakonie Broumov

Od čtvrtka 18. června do pondělí 22. června se v altánu na školní zahradě koná sbírka Diakonie Broumov, sociální družstvo. Více informací na plakátu.

Detail

04.05.2020 - 15.06.2020

Průhonice - Jarní sezóna v Průhonickém parku

Pozvánka na otevření jarní sezóny v Průhonickém parku.

Detail

Aktuality

29.05.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Senohraby dne 4. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Senohraby se koná dne 4. 6. 2020 v 17 hodin, a to na školní zahradě při Základní škole Senohraby, Školní 27 (z důvodu nutnosti zachovat rozestupy 2 m).

Detail

28.05.2020

Informace o možných černých skládkách s nebezpečným odpadem

Podle informace Policie ČR nelze vyloučit možnost, že by na katastru obce mohlo docházet k černým skládkám s nebezpečným odpadem přiváženým ze zahraničí (použité roušky a další biologický materiál). Prosíme občany, aby v případě, že by zaznamenali podezřelý kamion nebo černou skládku, neprodleně informovali Obecní úřad Senohraby, t: 323 655 336.

Detail

25.05.2020

Ulice U Tunelu - neprůjezdný tunel pod železniční tratí

V úterý 26. května od 7.30 do 17 hodin bude uzavřen průjezd tunelem pod železniční tratí v ulici U Tunelu.

Detail

25.05.2020

Odstávka elektřiny

Dne 4. června a 10. června bude v obci odstávka elektřiny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Seznam dotčených nemovitostí najdete na připojeném plakátu.

Detail

25.05.2020

Omezení v ulici V Zátiší a U Hrušova

Od pondělí 25. května do středy 27. května bude omezen provoz v ulici V Zátiší a U Hrušova z důvodu opravy asfaltu po stavbě vodovodu a kanalizace.

Detail

19.05.2020

Uzavření spodní části ulice U Hřiště a ulice Na Úhorech

Ve čtvrtek 21. května od 7.30 bude mezi čp. 254 a čp. 331 uzavřen průjezd do a ze spodní části ulice U Hřiště a celé ulice Na Úhorech. Jde o práce při odstávce elektřiny.

Detail

18.05.2020

Uzavření ulice U Zvoničky

Od úterý 19. května od 8 hodin do pátku 22. května do 18 hodin bude z důvodu opravy komunikace uzavřena v obou směrech ulice U Zvoničky.

Detail

15.05.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Senohraby dne 22. 5. 2020

Zastupitelstvo obce Senohraby se koná dne 22. 5. 2020 v 17 hodin, a to na školní zahradě při Základní škole Senohraby, Školní 27 (z důvodu nutnosti zachovat rozestupy 2 m).

Detail

14.05.2020

Středočeští živnostníci - bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč. Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.

Detail

11.05.2020

Otevření knihovny

Od středy 13. května, vždy ve středu, je pro veřejnost od 14 do 16.30 hodin otevřena senohrabská knihovna.

Detail

11.05.2020

Sbírka zákonů č. 83-85

Znění Sbírky zákonů č. 83-85.

Detail

06.05.2020

Desinfekce kontejnerů

V úterý 5. května byly v obci očištěny a desinfikovány velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad.

Detail

06.05.2020

Pošta Partner - otevírací doba

Od 4. května 2020 platí původní otevírací doba pobočky Pošta Partner: pondělí a středa: 6:30-9:30, 14:00-18:00 hod., úterý a čtvrtek: 6:30-9:30, 14:00-17:00 hod., pátek: 6:30-9:30, 14:00-15:00 hod.

Detail

05.05.2020

Čistírna odpadních vod - ubrousky a jiné textilie v kanalizaci obce

V poslední době jsme zaznamenali zvýšené množství nerozpustných vlhčených ubrousků, které občané vhazují do svých toalet a které nám nepříjemně ucpávají kanalizaci obce a velmi ztěžují provoz naší čistírny odpadních vod (ČOV). Nejedná se však pouze o tyto ubousky, do naší čistírny doputují často i hadry (zřejmě spláchnuté po domácím úklidu spolu s vylitou vodou), k našemu překvapení však i spodní prádlo, trička, ponožky a další kusy textilií!!! Dbejte prosím zvýšené pozornosti a tyto předměty do svých toalet v žádném případě nesplachujte!!! Na čističce dochází k zasekávání dmychatel, oděvy se zamotají do ramen a obsluha ČOV musí celý strojový systém opakovaně vypínat, zaseknuté textilie rozmotávat a vytahovat a znovu celý systém spouštět. Dochází k namáhání strojového systému ČOV a k jeho zbytečnému zatěžování. Děkujeme za spolupráci a předcházení těmto problémům. Obecní úřad Senohraby

Detail

05.05.2020

Baštírna otevřena

Občerstvení Baštírna je od 1. května 2020 opět v provozu, a to do 11. května bez možnosti sezení u stolů, od 11. května s venkovním posezením. Prostory byly opakovaně dezinfikovány. Otevírací doba: víkendy a svátky od 12 hodin do neurčeno (dle počasí a zájmu návštěvníků), všední dny otevřeno prozatím pouze za hezkého počasí, v letních měsícich denně.

Detail

04.05.2020

Sbírka zákonů č. 80 a 81

Sbírka zákonů z 30. 4. a 1. 5. o prodloužení nouzového stavu a přijetí krizových opatření.

Detail

04.05.2020

Odstávka ČEZ Distribuce, a.s.

Ve čtvrtek 21. května od 7.30 do 17 hodin bude plánovaná odstávka elektřiny společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Týká se ulic Hlavní, Na Úhorech, Nad Stráněmi, Příčná, Sokolská, U Hřiště, U Ozdravovny, U Školky, U Višňovky, U Zdravotního střediska, Úzká, V Lipách, Ve Stráni, Ve Vilách. Více informací na přiloženém infoplakátku.

Detail

03.05.2020

Senohraby - rozvoz desinfekce

Ode dneška od 13 hod. budou senohrabští hasiči rozvážet do každé nemovitosti s minimálně jedním trvale žijícím občanem dezinfekci na ruce Anti-COVID. Zavřené lahve o obsahu 1 litr budou v igelitovém sáčku zavěšeny na branky/ploty z vnitřní strany. Používejte dle přiloženého návodu - rozetřete na ruce a vtírejte do kůže. Pro čištění povrchů můžete desinfekci zředit v poměru 4 díly desinfekce a 1 díl vody. Obecní úřad Senohraby a senohrabští hasiči

Detail

03.05.2020

Rozvoz desinfekce

Ode dneška od 13 hod. budou senohrabští hasiči rozvážet do každé nemovitosti s minimálně jedním trvale žijícím občanem dezinfekci na ruce Anti-COVID. Zavřené lahve o obsahu 1 litr budou v igelitovém sáčku zavěšeny na branky/ploty z vnitřní strany. Používejte dle přiloženého návodu - rozetřete na ruce a vtírejte do kůže. Pro čištění povrchů můžete desinfekci zředit v poměru 4 díly desinfekce a 1 díl vody. Obecní úřad Senohraby a senohrabští hasiči

Detail

30.04.2020

Pálení čarodějnic 2020

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyzývá obyvatele Středočeského kraje k ohleduplnosti při pořádání pálení čarodějnic a obdobných požárně nebezpečných činností. Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek. V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná. Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno - předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána. Současná opatření jsou platná do 17. května, ale mohou se měnit s ohledem na aktuální vývoj situace a počasí. Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé „čarodějnice“ užít se všemi náležitostmi. Obecní úřad Senohraby upozorňuje, že na veřejných prostranstvích není možné provádět žádné pálení. Doporučení pro soukromé pálení ohňů: 1. U ohně nesmí být více než 10 lidí, přičemž pro členy rodiny toto pravidlo neplatí. Vaši přátelé však už povinné dvoumetrové rozestupy a stanovený počet dodržovat musí. 2. Dejte pozor na to, kde děláte ohniště. Přítomnost hořlavých materiálů méně než 1 metr od ohniště a ledabylé ohraničení samotného ohně hrozí potenciálním požárem. 3. Oheň nerozdělávejte méně než 50 metrů od lesa. Pozornost věnujte také směru a síle větru. 4. Stavte hranici stabilní, při jejím "rozjetí" se do stran se můžete zranit. Zapalovat oheň lihem, benzínem či naftou také dle hasičů není dobrý nápad. Zkuste tuhý podpalovač. 5. Při založení ohně by měla být přítomna osoba starší 18 let. 6. Buďte připraveni na možnost, že bude třeba rychle hasit a mějte po ruce dostatečnou zásobu vody. Z místa pálení také nikdy neodcházejte dříve, než bude řádně uhašeno. 7. Neblokujte auty příjezdové komunikace k nemovitostem. Pro průjezd vozidel HZS je nutný průjezd 3 m.

Detail

06.06.2020 - 27.06.2020

Program kina v Čerčanech na červen

V příloze naleznete program čerčanského kina na červen. Přijďte podpořit naše lokální kino!

Obec Čtyřkoly

13.06.2020

Hudební odpoledne v říčních lázních Senohraby v sobotu 13.6.

Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz pořádá podvečer skvělé muziky a excelentních hudebníků. Zahájíme v sobotu 13. června od 15.00 hod a úvod obstará se strhující show Petr Kroutil se svým kvartetem. Následně vystoupí nám dobře známá a krásná děvčata z Prime Time Voice a na závěr nestárnoucí legenda našeho jazzu (i naší plovárny) Jana Koubková se svým Quartetem. Přijďte nás prosím podpořit zakoupením vstupenky (200,- Kč), které budou k mání na místě. Nebudete zklamáni. Slovy Jany Koubkové: „Koronavirus jde do řiti – radujme se ze žití.“

Obec Čtyřkoly

18.06.2020 - 19.06.2020

Oživlý středověk v podradí.

festival

IC Stříbrná Skalice

01.03.2020 - 14.06.2020

Posázavský pacifik.

výstava

IC Stříbrná Skalice

08.02.2020 - 14.06.2020

Mince doby lucemburské.

výstava

IC Stříbrná Skalice