Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 11. 2017, 2:14:40

Aktuální stav řeky Sázavy

19.11.2017 01:30

Aktuální výška:

89 cm

19.11.2017 01:30

Aktuální výška:

105 cm

19.11.2017 01:30

Aktuální výška:

62 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovnormální
LG Český Šternberknormální
LG Nespekynormální

Aktuální teplota v Senohrabech

19.11.2017 02:09

Aktuální teplota:

6,1 °C

Vlhkost:

72,5 %

Rosný bod:

1,5 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 285
TÝDEN: 4684
CELKEM: 683497

Kosmonet - vysokorychlostní internet

Kosmonet

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadový vitr - bratr zimy.

Pranostika na akt. den

Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Poplatek za komunální odpad a bioodpad pro rok 2014

Schválený poplatek za svoz komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2014. Prodej známek bude zahájen ve středu 8. ledna 2014. Poslední svoz na známky roku 2013 bude proveden ve středu 29. ledna 2014. Svoz popelnic s frekvencí 1 x 14 dnů bude probíhat v SUDÝCH TÝDNECH!

3. 1. 2014 Zobrazit více

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů - jaro 2013

25. května 2013 proběhne mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

15. 4. 2013 Zobrazit více

Harmonogram a cena svozu bioodpadu v roce 2013

Bioodpad se odkládá ke kompostování nebo do sběrných nádob na bioodpad poskytnutých obcí na žádost fyzické osoby (občana).

4. 3. 2013 Zobrazit více

Poplatek za komunální odpad a bioodpad pro rok 2013

Schválený poplatek za svoz komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2013. Prodej známek bude zahájen v pondělí 18. února 2013. Poslední svoz na známky roku 2012 bude proveden 6. března 2013. Svoz popelnic s frekvencí 1 x 14 dnů bude probíhat v SUDÝCH TÝDNECH!

14. 2. 2013 Zobrazit více

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů - jaro 2012

9. června 2012 proběhne mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

19. 4. 2012 Zobrazit více

Harmonogram a cena svozu bioodpadu v roce 2012

Bioodpad se odkládá ke kompostování nebo do sběrných nádob na bioodpad poskytnutých obcí na žádost fyzické osoby (občana).

28. 2. 2012 Zobrazit více

Posouzení zákonnosti odpadových vyhlášek

Ministerstvo vnitra ČR posoudilo zákonnost odpadových vyhlášek obce Senohraby.

28. 2. 2012 Zobrazit více

E-box usnadní třídění drobných elektrozařízení

Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení.

24. 2. 2012 Zobrazit více

Poplatky za komunální odpad

Stanovení poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce.

12. 2. 2012 Zobrazit více

Odpady v roce 2012

Zastupitelstvo obce v listopadu letošního roku schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, které řeší odpadové hospodářství v obci.
 
ODPADY V ROCE 2012
 
Zastupitelstvo obce v listopadu letošního roku schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, které nabývají účinnosti od 01. 01. 2012. Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a nakládání se stavebním odpadem na území obce Senohraby a Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011   o poplatku za komunální odpad. Nové vyhlášky byly konzultovány s právním oddělením ministerstva vnitra a jsou v souladu s platnou právní legislativou.
 
V souladu se zákonem o odpadech je každý povinen odpad třídit. Komunální odpad se třídí na směsný odpad; tříděný odpad – papír, sklo, plasty včetně PET lahví a nápojové kartony Tetra pack; nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad.
 
Směsný odpad se shromažďuje do typizovaných sběrných nádob. Jedná se o popelnice o objemu 80, 120 a 240 litrů a plastové kontejnery o objemu 1.100 litrů. Plastové kontejnery o objemu 1.100 litrů slouží ke shromažďování směsného odpadu výhradně z nemovitostí určených k rekreaci (nemovitost je takto zapsána v katastru nemovitostí). Z tohoto ustanovení vyplývá, že pro ostatní nemovitosti v katastru nemovitostí zapsaných jako objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům, jsou pro shromažďování směsného odpadu určeny popelnice o objemu 80, 120 a 240 litrů. V případě bytového domu je možné místo popelnic použít kontejner o objemu 1.100 litrů.
 
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kontejnerů na tříděný odpad o objemu 1.100 litrů. Tyto kontejnery jsou barevně rozlišeny. Papír – modrá barva; sklo – zelená barva, plasty – žlutá barva a kartony Tetra pack – oranžová barva. Do jednotlivých kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad, než pro který je kontejner určen.
 
Svoz a sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován mobilním svozem a to minimálně dvakrát ročně. Svoz a sběr nebezpečných odpadů je vyhlašován obecním úřadem prostřednictvím Senohrabské hlásky, internetových stránek obce a vývěsních desek v obci. Stejně je postupováno u objemného odpadu. Likvidace bioodpadu prostřednictvím svozové firmy není pro občany povinná. Jedná se o nadstandardní službu, kterou si občan může prostřednictvím obecního úřadu objednat u svozové firmy.
 
Obecní úřad je oprávněn v případě mimořádných situací, zejména v případě změny klimatických podmínek, určit svozová místa, ze kterých bude odvážen směsný odpad, a to způsobem v místě obvyklým. Svoz sběrných nádob na svozová místa si zajišťuje občan. Určená svozová místa jsou vyjmenována v příloze č.2 vyhlášky č.11/2011 a najdete je rovněž na internetových stránkách obce v rubrice „Odpady“.
 
Výši poplatku stanoví zastupitelstvo obce vždy pro příslušný kalendářní rok. Splatnost poplatku za komunální odpad je sice do 30.června kalendářního roku, ale známku na svoz komunálního odpadu budete muset zaplatit do 30. ledna 2012. Pokud tak neučiníte, svozová firma Vám od 1. února 2012 obsah popelnic nebude vyvážet. Prodej známek bude zahájen 2. ledna 2012.
 
V Senohrabské hlásce je vloženo „Prohlášení plátce poplatku“ (je možné si jej stáhnout z internetových stránek obce). Registrační povinnost je vyžadována dle § 125 odst. 5 zákona č.280/ 2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v přihlášce k registraci, plátce je povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
Sazba poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady. To znamená náklady na směsný odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad a objemný odpad.
 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou původci odpadu a ti mají ze zákona povinnost sami uzavřít smlouvu se svozovou firmou. Navíc mají povinnost dle Vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zasílat vždy do 15. února kalendářního roku příslušnému úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Říčany) hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 
Veškeré informace o odpadech obdržíte na obecním úřadu, nebo na internetových stránkách obce.

12. 2. 2012 Zobrazit méně

Stránka